16.

Začal jsem svůj život
s upřímnou vírou v nemožné.
Ukončím svůj život
bezchybným konáním nemožného.