17.

Dušeplně miluji své ranní sepnuté ruce.
Bezvýhradně miluji svou večerní utišenou mysl.