18.

Ó má mysli,
proč namísto střetávání se s bezbožnou minulostí
neobjímáš Bohem naplněnou budoucnost?