23.

Srdce vděčnosti
si každý den razí novou cestu,
aby dospělo k paláci-výšky-soucitu.