24.

Prostě tak, jak mi Bůh odpustil minulost,
tak Pán Soucitu činí nesmrtelným
mé srdce aspirace a život oddanosti.