6.

Můj Pane Nejvyšší,
poraď mi, prosím,
co bys chtěl, abych udělal.
Mám svýma rukama obejmout svět,
anebo položit svou hlavu k nohám světa?

„Mé dítě,
chci, abys udělalo obojí.
Tvá mysl pokory bude dušeplně tlačit svět dovnitř —
hluboko, hlouběji, nejhlouběji.
Tvé srdce upřímnosti bude mocně zvedat svět nahoru —
vysoko, výše, nejvýše.“