Sebejistota

Sebejistota přichází, když cítíme, že existuje vyšší síla, která o nás neustále pečuje a vede nás. Nemáme-li takový pocit nebo víru, nemůžeme mít trvalou sebejistotu. Musíme si vypěstovat víru ve svého Vnitřního kormidelníka. Prozatím je nepoznatelný. Když se modlíme a meditujeme, stává se poznatelným. A když dále následujeme duchovní cestu, stává se nakonec zcela poznaným.

Sebejistota přichází, když celou svou existenci nabídneme vyšší síle. Je-li tato vyšší síla zatím jen pomyslná, nevadí. Máme-li víru a odevzdáme svou existenci vyšší síle, pak ve svém aspirujícím životě přirozeně získáváme sebejistotu.

Sri Chinmoy, Listy stromu života, (knižně nevydáno), 2016