Jednoduchost

Jednoduchost je nejcennější poklad v Božím stvoření, v Boží realizaci a v Božím projevení. Bůh je vždy jednoduchý, ale my si Ho představujeme jako složitého. S naší bujnou myslí si představujeme Boha jako složitého a vytváříme si tak sami pro sebe problémy. Čím jednodušší budeme, tím dříve dosáhneme svého cíle. Život jednoduchosti je život neustálého pokroku. S jednoduchostí můžeme dělat nejrychlejší pokrok, pokrok, který je trvalý.

Jednoduchost je naše přirozené, vědomé uvědomování si skutečnosti. Ve chvíli, kdy si uvědomíme svou nejvyšší transcendentální Skutečnost, staneme se jednoduchými. Čím výše v duchovním životě jdeme, tím jdeme hlouběji; čím dále jdeme, tím zřetelněji vidíme, že Skutečnost není ničím jiným, než písní jednoduchosti. Celá kosmická Hra je nesmírně prostá, avšak my na ni nahlížíme z jiného úhlu, obtížně srozumitelným způsobem. Proto cítíme, že je všechno složité, ale všechno je jednoduché.

Sri Chinmoy, Listy stromu života, (knižně nevydáno), 2016