Moudrost

Co vyjadřuje slovo "moudrost"? Obvykle to vyjadřuje něco, co je nadřazené znalostem, něco hlubšího. V duchovním světě se ale slovo "moudrost" takto nepoužívá. Moudrost zde znamená Světlo, osvěcující Světlo, Světlo, které přeměňuje. To, co osvěcuje naše neosvícené vědomí, je moudrost. To, co přeměňuje naše konečné vědomí na nekonečné Vědomí, tomu se říká moudrost.
Sri Chinmoy, Listy stromu života, (knižně nevydáno), 2016