Moudrost

Co vyjadřuje slovo "moudrost"? Obvykle to vyjadřuje něco, co je nadřazené znalostem, něco hlubšího. V duchovním světě se ale slovo "moudrost" takto nepoužívá. Moudrost zde znamená Světlo, osvěcující Světlo, Světlo, které přeměňuje. To, co osvěcuje naše neosvícené vědomí, je moudrost. To, co přeměňuje naše konečné vědomí na nekonečné Vědomí, tomu se říká moudrost.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Listy stromu života.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 157th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Listy stromu života, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »