Pán Indra a jeho choť

Dobrý a zlý člověk byli sousedy. Jednou špatný muž řekl: „Musíš si rozvinout umělecké schopnosti. Měl bys chodit do nějakých dobrých klubů a učit se o umění, filozofii, duchovnosti a o mnoha dalších věcech.“ Dobrý muž zaváhal. Řekl: „Ne, kdepak. Pro mě je lepší zůstat doma a číst náboženské a duchovní knihy.“

Špatný muž řekl: „Alespoň přijď jednou do mého klubu a uvidíš, jak vypadá. Naučíš se dost věcí, které jsou v lidském životě nezbytné.“ Dobrý muž souhlasil, a tak šli společně do klubu. Nahlas předčítali z náboženských a duchovních knih a diskutovali o všech možných věcech. Po rozhovoru začali pít. Měli tak úžasnou kulturní, náboženské, duchovní a filozofickou debatu, a pak začali pít!

Když přišel dobrý muž domů, jeho manželka nemohla uvěřit svým očím. Nemohla svého manžela poznat. Vykřikla: „Co jsi to udělal? Co jsi to udělal? Nepoznávám tě!“

Odpověděl: „Pil jsem víno.“

Jeho manželka se rozzuřila. „Jak jsi to mohl udělat?“ křičela.

Manžel řekl: „Můj přítel mi řekl, že je dobré. Pán Indra pil nektar. Jeho nektar a naše víno jsou to samé.“

Manželka se velmi hněvala. „Ne, ne, nemůžeš pít! Nesmíš pít!“

Muž řekl: „Dobrá, slibuji, že už pít nebudu.“

Běda, jakmile se jednou napijete vína, jste polapeni. Když ho soused opět pozval do klubu, řekl: „Moje manželka se rozzuří. Co mám dělat?“

Přítel se zeptal: „Pověz mi upřímně, líbilo se ti to?“

„Ano, líbilo se mi to, ale teď budu mít doma boj. Budu mít vojnu!“

Soused řekl: „Ne, ne, kdepak, tentokrát se nic nestane. Jen pojď se mnou. Ujišťuji tě, že se nic nestane.“

Dobrý muž šel znovu do klubu. Užíval si filozofických, duchovních a všech ostatních debat. Když se spolu svým přítelem vrátil domů silně opilý, jeho manželka čekala. Řekla: „Slíbil jsi, že to neuděláš!“ Pak mu oznámila, že ho chce opustit.

Dobrý muž řekl: „Ne, tentokrát bude můj slib určitě upřímný. Už tam nikdy víckrát nepůjdu!“

Manželka řekla: „Proč jsi mi lhal? Už minule jsi tvrdil, že tam už nepůjdeš!“ Odpověděl: „Ale dokonce i sám Pán Indra mnohokrát lhal.“ Jeho manželka řekla: „Jsi snad další Indra, že můžeš lhát, jak se ti zlíbí?“

Manžel řekl: „Indra vyslovil velmi mnoho lží, a dokonce i ukradl krávu. Já jsem nikdy nic neukradl, tak je Indra ještě o krok přede mnou. Indra byl zloděj, kdežto já jsem jenom lhář. Indra nás naučil, jak lhát. Když může lhát Indra, kosmický bůh, proč by nemohly lhát lidské bytosti?“

Následujícího dne měl manžel dovolenou, a proto nešel do práce. Jeho manželka mu byla opravdu oddaná. Každé ráno mu připravila snídani a později mu vařila oběd a večeři. Obvykle snídani připravila kolem osmé hodiny ráno. V tento konkrétní den však už bylo jedenáct hodin a pak dvanáct a manželka ještě stále snídani nepřichystala. Co dělala? Šila si šaty. Nakonec manžel požádal jejich syna, aby své matce řekl, že už je dost hodin a on má velký hlad.

Matka svému synovi řekla: „Prosím, prosím, můj synu, můj miláčku, nepleť se do naší hádky, jen ji sleduj a bav se tím, co se děje.“

Její syn řekl: „Nechci být vtažen do vašeho sporu, matko. Prosím, vypořádej se s tím ty.“

Brzy byla jedna hodina, pak dvě. Manželka stále nedávala svému manželovi žádné jídlo. Rozčilovalo ho to a nakonec řekl: „Co jsi to za manželku?“

Manželka řekla: „Protože jsi se stal dalším Indrou, jsem zajisté Sachi, Indrova manželka. Kdo může říct, že Sachi někdy vařila? Měla velmi mnoho sluhů a služebných, kteří za ni vařili. Jsem teď Sachi, tak už vařit nemusím. Jelikož ses stal dalším Indrou, můžeš mít několik kuchařů, kteří ti budou vařit, a několik služebných, aby tě obsluhovaly. Ať ti vaří a slouží, protože od teď si budu dělat, co chci; jsem královna. Koneckonců, Indra byl král a králové mají mnoho kuchařů a služebníků. Jsem královna, tak si budu dělat, co chci. Už ti vařit nebudu.“

Muž byl ze slov manželky velmi smutný a rozrušený. Řekl: „Už nikdy více do toho klubu se svým přítelem nepůjdu. Zůstanu ti věrný a oddaný. To ti naprosto vážně slibuji.“

Jejich syn měl obrovskou radost, že se jeho rodiče usmířili. Od toho dne manželka vařila a pro svého manžela dělala vše jako obvykle a její manžel dodržel svůj slib. Už do klubu nikdy nešel. Tímto způsobem dala manželka svému manželovi ponaučení.