O králi a pradlákovi

Žil kdysi jeden dobrosrdečný král. V jeho království žili lidé rádi a spokojeně. Kdokoli pro krále pracoval, byl velmi šťastný, a také král byl velmi spokojený se svými poddanými. Tento král měl zvláštního pradláka. Ten každý den vyzvedl prádlo z králova paláce a v noci je pral. Následujícího rána pak čerstvě vyprané prádlo zanesl králi. Král si jeho službu nadmíru pochvaloval.

  Pradlák měl velkou rodinu a král mu dával náležitou mzdu. Ale v noci, poté, co dopral, si tento troufalec oblékal královy šaty a procházel se po ulicích, aby se ukázal. Lidé si mysleli, že patří ke královské rodině. Klaněli se mu a on se nadýmal obrovskou pýchou a radostí. Pak králův oděv zase vypral a pěkně vyžehlil a příštího dne ho zanesl králi.

  Jednoho dne si král řekl: „Půjdu se podívat, jestli jsou lidé v mém království opravdu šťastní. Podívám se, jak žijí — jestli jsou to zloději, povaleči a rváči, anebo dobří, prostí lidé “ A tak vyšel z paláce v převlečení za žebráka. Najednou spatřil svého vlastního pradláka, jak si vykračuje po ulici v nádherném oděvu. Začal předstírat, že toho člověka neviděl, a odcházel pryč.

  Pradlák však zvolal: „Hej, ty tam! Každý mi prokazuje úctu. A co ty? Copak nevidíš, že pocházím z královské rodiny? “

  Král převlečený za žebráka opáčil: „Koho to zajímá?“

  Pradlák zvolal: „Koho to zajímá? Potrestám tě! Copak nevidíš, že jsem člen královské rodiny? “

  A král se smál a smál a smál. Co jiného mohl s tím člověkem dělat? Jakmile pradlák přišel k žebrákovi blíž, uviděl, že je to sám král. Rázem si uvědomil, co řekl. Zoufale se vrhnul ke královým nohám a začal bědovat: „Odpusťte mi, odpusťte mi, odpusťte mi! Tohle jsem dělal každou noc. Pak jsem vaše oblečení zase vypral a vyžehlil a zanesl vám je.“

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Tekoucí slzy a létající úsměvy života, část 3.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2001.

Toto je 1375th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Tekoucí slzy a létající úsměvy života, část 3, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »