Někdy, když medituji, nedokážu ovládnout svou mysl. Co mohu v tomto případě udělat?

Sri Chinmoy: Ber mysl jako opici nebo nezvládnutelné dítě. Samotnou přirozeností opice je kousat tě. Ale ty si toho nemusíš všímat, nebo pokud tě stále obtěžuje, můžeš ji polekat a vystrašit. Ale vždy ji odmítej. Tolikrát, kolikrát k tobě přijde, ji vyžeň, nebo záměrně nasměruj svou vědomou pozornost na něco jiného. Jestliže jí dovolíš, aby tě zneklidnila, získá sílu a bude tě stále mučit.

Během tvé meditace ti může tvá mysl odporovat a bránit, ale musíš cítit, že máš něco vyššího, než je mysl, a tím je srdce. Snaž se získat pomoc ze srdce. Jestliže cítíš, že pomoc, kterou získáváš ze srdce, není dostatečná, potom jdi k tomu nejvyššímu, to je k duši. Ciť, že nemáš a nejsi nic než duše. Upřímně opakuj: „Jsem duše, jsem duše.“ Jestliže budeš schopen opakovat toto dušeplně pět minut, odpor fyzické mysli odejde a pro tebe bude existovat jen srdce a duše.