Četl jsem o různých způsobech očištění mysli od vnějších myšlenek, ale vypadá to, že čím víc se snažím, tím se to stává obtížnější. Jestli tomu rozumím, když meditujete správně, přijde z vnějších zdrojů světlo nebo poznání, pokud je vaše mysl naprosto čistá. Je to pravda?

Sri Chinmoy: Světlo a poznání nepřichází z vnějších zdrojů. Přichází zevnitř. Zaměřoval jsi svou pozornost na určitý předmět a toto je koncentrace. Meditace je něco jiného. Když medituješ, zaměřuješ se na Nekonečno nebo něco velmi rozlehlého, hlubokého, vznešeného. Nevidíš předmět, snažíš se vrůst do nekonečného rozšíření. Při koncentraci se zaměřuješ na něco malého, ale při meditaci vrhneš sám sebe do něčeho velmi rozlehlého.

Říkáš, že je pro tebe neobyčejně obtížné meditovat. To je proto, že se snažíš meditovat v mysli. Samotnou přirozeností mysli je vítat myšlenky — dobré, špatné, božské, nebožské. Ale přirozeností srdce je snažit se stát se jedním s konečným Cílem. Pročistit mysl je velmi těžké, to je pravda. Proto nejlepší věcí, kterou můžeš udělat, je přivést do popředí své srdce a osvítit mysl světlem srdce. Vždy je dobré meditovat v srdci. Láska a jednota srdce a duše tě spojí s Božskostí. Když jsi pevně zakotvený v srdci silou své aspirace, můžeš potom vstoupit do fyzické mysli a přeměnit ji. Jinak je téměř nemožné jednat s myslí a jít za mysl. Vhoď všechna vlastnictví mysli do srdce. Když to uděláš vědomě, srdce je schopné přinést světlo z duše do mysli, nebo srdce vědomě nabídne světlo mysli. Pak může být mysl přeměněna a osvícena. Vždy se snaž vhodit mysl do srdce. Tehdy může být každý den tvá meditace smysluplná a plodná. Jinak můžeš meditovat léta a léta a nemít žádné uspokojení, protože mysl tě nikdy nepřestane rušit. Proto medituj, prosím, na srdce a snaž se spontánně se ztotožňovat s něčím rozlehlým, něčím vznešeným uvnitř sebe. Až bude tvé ztotožnění silné, potom meditace bude pro tebe neobyčejně snadná.