Můžete vysvětlit, jak může aspirující dosáhnout svého duchovního srdce?

Sri Chinmoy: Duchovní srdce se nachází přesně ve středu hrudi. Uvnitř srdce přebývá duše. Duše prostupuje celé tělo, ale přebývá v srdci stejně tak, jako člověk žije v domě, ale po většinu času se zdržuje v jedné určité místnosti. Člověk může cítit duchovní srdce, když intenzívně aspiruje a také ji může spatřit třetím okem. Každý aspirující by se měl každý den koncentrovat na srdce, a ne na nic jiného. Musí pocítit, že nemá hlavu, nemá nohy, nemá paže; má jen srdce. Aspirující může dosáhnout svého duchovního srdce skrze stálou koncentraci a meditaci.