Jak se můžeme naučit milovat Boha celým svým srdcem?

Sri Chinmoy: Nejprve se pokusme poznat, co znamená duchovní srdce. Duchovní srdce je naší nejsladší a nejdůvěrnější částí. Můžeme očekávat, že má pocit okamžité, neoddělitelné jednoty s Bohem. Právě nyní existuje naše fyzická existence odděleně od našeho vědomí srdce. Také mysl nás používá, a proto srdci není dovoleno vyjít do popředí. Opět, někdy užíváme vitálno a myslíme, že je to srdce, které užíváme. Abychom mohli dát lásku svého srdce Nejvyššímu, musíme se nejprve ztotožnit s pravým srdcem. Dále musíme cítit, že naše srdce se skládá jen z jedné věci: vděčnosti. Musíme cítit svou jednotu se srdcem a musíme cítit, že se musíme stát samou vděčností. Když někdo bude volat naše jméno, naše vnitřní bytost neodpoví. Ale když někdo řekne slovo „vděčnost“, okamžitě budeme cítit, že volá nás a nikoho jiného.

Komu patří tato vděčnost? Patří Nejvyššímu. Ve chvíli, kdy dokážeme cítit, že naše vnitřní vědomí a vnější vědomí mají jen jedno jméno vděčnost, budeme schopni nabízet Nejvyššímu naprosto, nepodmíněně a nepřetržitě lásku svého srdce. Proč musíme nabízet vděčnost Nejvyššímu? Protože Bůh nám dal největší představitelné požehnání. Dal nám touhu vést duchovní život a uskutečnit Ho. Na zemi existují miliardy lidí, kteří nemají toto nutkání uskutečnit Boha, protože nezískali toto jedinečné požehnání. Svou vědomou vnitřní pouť začínáme dříve než oni a také Cíle dosáhneme mnohem dříve než oni.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Zmatek mysli a osvícení srdce, část 2.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 1997.

Toto je 144th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Zmatek mysli a osvícení srdce, část 2, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »