Vždycky, když se snažím překročit mysl, říká: "Ne, vezmi mě s sebou. Chci tam jít taky."

Sri Chinmoy: To je velmi dobrá věc, když vám mysl říká, abyste ji vzali s sebou. Ale musíte vědět, co znamená "vy". V té době "vy" znamená vaši intenzivní aspiraci. Splynuli jste se svou aspirací a to, co se uvnitř vaší aspirace rýsuje, je vaše duše. Když jste se sjednotili se svou duší, snažíte se jít za hranice mysli. Když vám tehdy mysl řekne: "Prosím, vem mě sebou," musíte zjistit, zda to mysl žádá s oddaností, nebo s podobným požadavkem, jako je tento: "Celou dobu jsem ti pomáhala a teď mě převyšuješ. Musíš mě vzít s sebou." Pokud je to vyžadování, se kterým chce, abyste ji vzali s sebou do oblastí duše, je to velmi špatné. Pokud se tam dostane, způsobí vám jen problémy. Bude říkat: "Ne, ne, toto místo je velmi nepříjemné. Pojď dolů, pojď dolů. Tam dole jsme zažili mnohem více štěstí. Pojď dolů." Ale pokud je to oddaná mysl, která chce jít s vámi do transcendentálního světa Za, nebude vám vytvářet žádné problémy. Bude volat po vašem osvícení a proměně spolu s vámi.

Vyžadující mysli musíte říci: "Ne, vytvořila jsi mi dost problémů, a když teď půjdu do místnosti, která je plná Světla, zhasneš Světlo a uděláš ji opět temnou. Budeš mi vytvářet problémy, ať už půjdu kamkoli. Když půjdu do Nebe, vytvoříš mi tam peklo." "Ne," odpověděl jsem.

Oddaná mysl však bude připravena Světlo přijmout. Je pravda, že vám v minulosti vytvořila problémy. Tentokrát však oddaná mysl řekne: "Dlouho jsem tě trápila. Je mi to velmi líto. Odpusť mi. Nyní chci jít na místo, kam se chystáš ty. Chci s tebou sdílet Světlo. I já chci vrůst do Světla. Také já se chci stát vědomým nástrojem Světla."