Proč chcete, abychom meditovali v srdci? Zjistil jsem, že je snazší meditovat v mysli.

Sri Chinmoy: Pokud je pro vás snazší meditovat v mysli, meditujte v mysli. Pokud to však uděláte, budete schopni meditovat třeba pět minut a z těchto pěti minut můžete jednu minutu meditovat velmi silně. Poté budete cítit, jak máte v celé hlavě napětí. Nejdříve pocítíte radost, uspokojení, ale pak se vám může stát, že pocítíte pustou poušť. Pět minut něco získáte, ale když budete chtít pokračovat dál, možná nebudete cítit nic. Budete-li meditovat zde, v srdci, přijde den, kdy začnete pociťovat uspokojení.

Musíte být moudří. Je obrovský rozdíl mezi tím, co můžete získat z mysli, a tím, co můžete získat ze srdce. Mysl je omezená, srdce je neomezené. Když meditujete v srdci, pocítíte blaženost, pocit jednoty s něčím obrovským a nekonečným. V srdci je nekonečné Světlo, Mír a Blaženost. Tyto vlastnosti mají i jiná centra v těle, ale místo, kde je můžete získat v hojné míře, je srdce. Proto musíte být moudří. Když máte hlad, jdete si pro jídlo do kuchyně, ne do ložnice. I když v ložnici může být také nějaké jídlo, když máte opravdový hlad, okamžitě si jdete pro jídlo do kuchyně. Podobně, chcete-li omezené množství Světla, Míru a Blaženosti, meditace v mysli vám je může dát. Když však meditujete v srdci, můžete ho získat nekonečně více. Předpokládejme, že máte možnost pracovat na dvou místech. Na jednom místě si vyděláte 500 dolarů a na druhém 200 dolarů. Na druhém místě samozřejmě nebudete chtít ztrácet čas.

Pokud se soustředíte na mysl, nedostanete to, co chcete, protože jste se vydali na špatné místo. Vnitřní aspirace nepochází z mysli. Vychází přímo z vašeho srdce. Aspirace je předzvěstí realizace; aspirace je semenem realizace. Aspirace vychází ze srdce, protože je tam neustále přítomno osvícení duše. Je pravda, že Světlo a vědomí duše prostupuje celým tělem, ale existuje určité místo, kde duše pobývá většinu času. Skutečnost je všude, ale její skutečný projev musí být na určitém místě. Je to jako v mé současné situaci. Jsem tady, v OSN. Když se vás někdo zeptá: "Kde je Chinmoy?", můžete říct, že jsem v OSN, nebo můžete říct, že jsem v konferenční místnosti č. 10. Všichni se ptají, kde je Chinmoy. Moje přítomnost duchovně prostupuje celou OSN, ale mé živé vědomí je právě zde, v této místnosti. Pokud sem přijdete, budu pro vás moci udělat více než pro ostatní, kteří jsou jinde v budově. Stejně tak když soustředíte svou koncentraci na srdce, získáte mnohem větší vnitřní uspokojení, než když meditujete v mysli, protože srdce je sídlem duše. Pro některé lidi je však obtížné meditovat v srdci, protože na to nejsou zvyklí.

V běžném lidském životě má mysl prvořadý význam. Bez ní bychom nebyli schopni správně fungovat. Pokud však vstoupíte do duchovního života, uvidíte, že to, co vám mysl většinou dává, jsou informace, a ne osvícení. Mysl, kterou živíte knihami, mysl, kterou využíváte k rozhovoru s lidmi, mysl, kterou potřebujete k tomu, abyste mohli existovat na zemi, vás nemůže přiblížit k realizaci Boha ani o píď. Dokud budete nesmírně věřit své mysli — mysli, která vše komplikuje a mate — budete odsouzeni ke zklamání. Obyčejní lidé si myslí, že komplikovanost je moudrost. Duchovní lidé však vědí, že komplikovanost je nebezpečná. Bůh je velmi jednoduchý, Světlo je velmi jednoduché. Právě v naší jednoduchosti a upřímnosti, ne ve složitosti, přebývá skutečná Pravda. Složitost nám nemůže nic dát. Složitost sama o sobě je zkázou. Jakmile vás jednou omezená schopnost mysli zcela zklame, bude pro vás možné soustředit se na srdce.

Skutečná meditace není informace, je to ztotožnění. Mysl se snaží vytvořit jednotu tím, že vás uchopí a polapí, a to vás může snadno přimět ke vzdoru. Srdce však vytváří jednotu prostřednictvím ztotožnění. Mysl se snaží ovládnout. Srdce se jen rozšiřuje, a zatímco se rozšiřuje, objímá. S myslí se pouze rozdělujete. Mysl se může pokusit něco udělat a tělo nebo vitálno se jí v tom okamžitě pokusí zabránit. Pokud však chce něco udělat srdce, ať je to jakkoli obtížné, udělá to. Pokud mysl, když se o něco pokusí, nedostane žádné uspokojení, prostě si řekne, že to není skutečné, a vzdá to. Když však srdce nezíská uspokojení, cítí, že danou věc neudělalo správně. A tak to zkouší znovu a zkouší to tak dlouho, dokud se uspokojení konečně nedostaví.

Nebuďme spokojeni s věcmi, které získáme velmi snadno. Volejme po něčem, co se získává obtížněji, ale co je nekonečné a věčné. Získáte-li něco z mysli, zítra mohou přijít pochybnosti a říci vám, že to není skutečné. Jakmile však něco získáte ze srdce, nikdy o tom nebudete moci pochybovat ani na to zapomenout. Zážitek na psychické úrovni nelze ze srdce nikdy vymazat.