Co je to univerzální Vědomí a jak ho poznáme?

Sri Chinmoy: Univerzální Vědomí je jednou z hlavních realizací hledajícího, ale nemůžeme říci, že realizace univerzálního Vědomí je nejvyšší realizací. Realizace transcendentálního Vědomí je vyšší než realizace univerzálního Vědomí.

Pojem "univerzální Vědomí" znamená, že aspirant si plně uvědomuje svou vnitřní božskou existenci. Díky tomuto prožitku cítí, že je Jediného, a zároveň je pro mnohé, pro všechny: Jediný pro všechny a všichni pro Jediného. Když mu jeho probuzené vědomí dává pocítit skutečnost "Jediný pro všechny a všichni pro Jediného", pak se jedná o univerzální Vědomí.

Univerzální Vědomí člověk pozná teprve tehdy, když cítí, že jeho individuální existenci nelze oddělit od existence univerzální. Je jako kapka oceánu. Pokud je kapka oddělena od oceánu, pak je oceán neúplný a přirozeně je neúplná i kapka.