Od dávných časů

Od dávných časů až dodnes
neviděl úsměv,
který by se rovnal jeho úsměvu na Boha.

Od dávných časů až dodnes
necítil srdce,
které by se rovnalo jeho univerzálnímu srdci.