Když s vámi přijdeme meditovat, dostaneme Světlo. Musíme se však stále vracet, abychom si ho doplnili. Kolik Světla, které nám dáváte, v nás zůstává trvale?

Sri Chinmoy: Záleží pouze na tom, jak dlouho si udržíte vědomí, které zde cítíte. Když se vrátíte do své kanceláře, můžete za hodinu úplně zapomenout na to, co jste zde dělali. Nebo můžete zůstat ve vědomí Míru, Světla a Radosti, které jste zde cítili, i když píšete na klávesnici nebo diktujete. Takto si můžete udržet všechno, pokud chcete.

Někdy říkáme, že člověk něco dělá, ale jeho mysl je někde jinde. Nyní místo mysli řekněme, že někde jinde je aspirující srdce. Vaše mysl bude přijímat diktát od vašeho šéfa, ale vaše aspirující srdce si zachová jednotu s touto místností, kde obdrželo Mír, Světlo a Blaženost.

Pokud dokážete udržet své vnitřní spojení s tímto božským vědomím až do zítřejší ranní meditace, pak si zachováte plné množství Světla, které jste ode mne obdrželi. To neznamená, že nemůžete mluvit s přáteli, jíst nebo dělat běžné věci. Tyto věci dělat můžete, ale musíte si dávat pozor, abyste nepřišli o své vzácné vnitřní bohatství. Jakmile asimilujete do svého vnitřního systému Mír a Světlo, které jste obdrželi, jste v bezpečí. Před asimilací o něj ale můžete přijít. Dokonce můžete přijít o všechno, co jste přijali. Pokud nyní půjdete do své kanceláře a dostanete se do hádky nebo nějaké nepříjemné situace, nezůstane vám ani troška. Pokud si to dokážete uchovat v bezpečí až do příští vážné meditace, pak jste zcela ochráněni od možnosti, že to ztratíte, protože celý váš duchovní systém to asimiluje. Asimilace však trvá poměrně dlouho, takže Světlo, které přijímáte, musíte udržovat prostřednictvím inspirace nebo svého vědomého vnitřního uvědomění až do další meditace. Záleží na vašem vnitřním uvědomění a na vaší opatrnosti při jednání s vnějším světem.