Oddělení pasů a víz

V našem oddělení jsem obvykle sedával vedle pana Ramamoorthyho, a kromě nás dvou tam bylo ještě sedm lidí. Nebylo to tam větší než moje nynější meditační místnost. Dva nebo tři lidé sdíleli jeden stůl. Pan Mehrotra měl vlastní kancelář, protože byl konzulem pasů a víz. Ve své kanceláři měl jeden velký stůl a dvě židle.

Moji kolegové a já jsme denně vyřizovali čtyřicet až padesát pasů. Já jsem kontroloval každý pas a dával razítka na obálky. Ve dvě hodiny odpoledne jsem chodil do oddělení pana Shivaramy, do účtárny, abych vykázal, kolik jsem ten den vydal peněz. Okolo půl páté jsem potom šel na poštu do Bloomingdale, odkud jsem posílal pasy. Poté jsem se na konzulát už nevracel.

Od prvního dne jsem kontroloval pasy, zda jsou správně vyplněny. Můj plat činil 230 dolarů měsíčně při desetihodinové pracovní době. Někdy jsem neměl ani deset minut volna na oběd, protože bylo mnoho práce. Museli jsme dané úkony zvládnout do určité doby.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Moje konzulární léta.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1998.

Toto je 1151st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Moje konzulární léta, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »