Dopis k mé rezignaci

13. června 1967

Můj drahý pane Mukherjee,

prosím, abyste přijal moji rezignaci se vší nejhlubší vděčností mého srdce ke každému členu oddělení pasů a víz, k panu Nazarethovi, k administrativnímu konzulovi panu Bhallovi a konečně k hlavnímu konzulovi, panu Dr. Guptovi, kteří ke mně byli během mé pokorné služby na indickém konzulátě nanejvýš laskaví.

Můj nejhlubší projev vděčnosti zalétá také do Moskvy k mému ex-konzulovi, panu Mehrotrovi, který mě tak laskavě přijal. Byl pro mě nesmírnou pomocí a inspirací. Jeho stálý a ryzí zájem o mne mi vhání do očí slzy vděčnosti.

Po pravdě řečeno, nikdy nezapomenu na shovívavé ucho hlavního konzula, pana Dr. Gupty. Navždy budu střežit jeho sladká, povzbuzující a inspirující slova.

Konzul Bhalla měl nejvyšší sympatie a živý zájem o mé plány do budoucna, a za to jsem mu hluboce zavázán.

Naneštěstí jsem neměl příležitost sloužit konzulovi Nazarethovi po delší čas. Nicméně i během tohoto krátkého času se mého srdce hluboce dotkla jeho dynamická inspirace a hluboké porozumění.

Pronikavá mysl a skutečný zájem pana Chandry mi velice pomohly a jsem mu velmi dlužen.

Paní Smithová, paní Coutinhoeová, pan Jovial, pan Takore, slečna Ramaswamy, pan Jesia, paní Chipperová a paní Choprová — každému z nich prosím předejte moji hlubokou něhu, radost a vděčnost.

Nakonec, pane Mukherjee, bych rád se vší upřímností řekl, jak jsem si přál a stále přeji zasloužit si vaši nezměrnou náklonnost.

Nanejvýš upřímně váš,

Chinmoy Kumar Ghose

“ Pan Chinmoy Kumar Ghose vykonával své úkoly s neotřesitelným smyslem pro povinnost, s nespornou bezúhonností a naprostou upřímností. Přejeme mu jenom úspěch v snažení při šíření indického poselství Pravdy a Lásky a duchovní disciplíny, jako je Jóga.”

— L. L. Mehrotra, Consul, Indian Consulate
New York, 31 October 1966

“ Jak se daří Ghosovi? Byl trochu nemocný, když jsem odjížděl. Mám o něj velkou starost a očekával bych, že bude více pečovat o své fyzické zdraví. Vím, že o své duchovní zdraví pečoval více, než kdokoliv z nás.”

— L.L. Mehrotra, první tajemník, Indické velvyslanectví v Moskvě (dříve konzul, indický konzulát v New Yorku)

Vyňato z jednoho jeho dopisu, 28. ledna 1967

„Jen výjimečně vídám tak pilného a počestného člověka. On je navíc v pravém smyslu toho slova džentlmenem. Je skromný a pokorný s velkou silou charakteru. Budu ho velmi postrádat, služebně i osobně.”

— A. K. Mukherjee, asistent konzula, indický konzulát, New York, 9. června 1967