Zachráněn mojí Matkou Kálí

Jednoho večera v našem Brooklynském bytě někdo po centerní meditaci omylem zapomněl zhasnout svíčky na oltáři. Byl jsem ve svém pokoji a náhle jsem spatřil kouř. Utíkal jsem do meditační místnosti. V té chvíli už byl stav požáru vážný. Celá místnost byla v plamenech. Záclony již shořely a plameny dosahovaly k vrcholu oltáře.

Vyšel jsem z místnosti a stoupl si do patra. Mezi místem, kde jsem stál a obrázkem Matky Kálí bylo jen asi deset metrů. Odtud jsem ze svého nejniternějšího vědomí velmi hlasitě třikrát pronesl jméno Supreme.

Potom se stal zázrak. Když jsem třikrát pronesl jméno Supreme, plameny se utišily jako poslušné dítě. Ačkoli oheň již dosáhl na obrázek mé Matky Kálí, ten neshořel, třebaže sklo bylo prasklé a rámeček i zadní stěna obrázku shořela na popel. Alo sháněla vodu, ale nemohla najít kuchyni, protože všude bylo plno kouře.

Potom přijeli požárníci a všechno zalili vodou. Začali také vyhazovat věci z oken. Mnoho věcí bylo zničeno. Způsobili tolik škody.

Ve čtyři hodiny ráno, když už všechno skončilo, jsem svýma prostýma očima jasně spatřil svoji Matku Kálí. Tančila přede mnou a řekla: „Nechť je dům spálen na popel, jen když jsem zachránila své děti!“

Moje Matka Kálí je má nejdražší, je mé všechno. Ona je ochránce. Tisíckrát a milionkrát mě zachránila. Jsou to Její Nohy, které nám mohou dát osvobození a spásu dříve než nejdříve. Ihned nám může dát vše, co vlastní Bůh.

O mnoho let později vyrobil Mahavishnu trůn do mé meditační místnosti a umístil obrázek Matky Kálí na jeho vrcholek. Když se podíváte zblízka, můžete vidět na okrajích stopy po ohni.