Část IV — Přátelé a obdivovatelé z ranných dob

Moje přednáška pro zdi

Ida Pattersonová byla ke mně ohromně laskavá. Znala mě z ášramu a v prosinci roku 1965 mne pozvala do Minneapolisu, abych zde přednášel. Jel jsem tam na celý týden. Bydlela na Dupont Avenue.

Moje první přednáška v Minneapolisu skončila fiaskem! Předpokládal jsem, že budu mluvit o reinkarnaci. Ida přislíbila, že by mělo přijít mnoho lidí. Ale nepřišel nikdo. Ona sama byla jediným posluchačem. Přednášel jsem ke zdem.

Vzpomínám si, že jeden z nejdražších žáků Sri Ramakrišny, Svámí Brahmananda, měl přednášku a nikdo nepřišel. Řekl potom, že byl velmi šťasten, protože tam byla velká přijímavost. Řekl: „Zdi se se mnou nepřely. Jindy mi lidé na přednáškách pokládali tak nesmyslné otázky.“

V mém případě to bylo stejné. Přednášel jsem, zatímco Ida seděla celou dobu u dveří s nadějí, že někdo přijde. Ale nikdo nepřišel.