Cosi v mých očích

Před třiceti čtyřmi lety, v roce 1962, byla Ida Pattersonová úplně první lidskou bytostí, či hledajícím Pravdy nebo milovníkem Boha, který něco spatřil v mých očích. Řekla to Nolini-da, mému nadřízenému. Jednou odpoledne jsem vstoupil do pokoje Nolini-da, kde jsem obvykle pracoval a on mi řekl: „Podívej, co ta americká žena, Ida Pattersonová, v tobě vidí. Dnes ráno sem přišla, aby si se mnou pohovořila a ty jsi jí řekl, že tady nejsem. A ona v tvých očích viděla takové věci! Tvé oči ji fascinovaly.“

Řekl jsem Nolini-da: „Ida Pattersonová? Neznám ji.“

Potom jsem se s ní spřátelil. Před třiceti čtyřmi lety cosi viděla v očích vašeho Gurua. Před třiceti čtyřmi lety řekla Nolinimu-da o svém zážitku a já stále tuto vzpomínku opatruji.