Cosi v mých očích

Před třiceti čtyřmi lety, v roce 1962, byla Ida Pattersonová úplně první lidskou bytostí, či hledajícím Pravdy nebo milovníkem Boha, který něco spatřil v mých očích. Řekla to Nolini-da, mému nadřízenému. Jednou odpoledne jsem vstoupil do pokoje Nolini-da, kde jsem obvykle pracoval a on mi řekl: „Podívej, co ta americká žena, Ida Pattersonová, v tobě vidí. Dnes ráno sem přišla, aby si se mnou pohovořila a ty jsi jí řekl, že tady nejsem. A ona v tvých očích viděla takové věci! Tvé oči ji fascinovaly.“

Řekl jsem Nolini-da: „Ida Pattersonová? Neznám ji.“

Potom jsem se s ní spřátelil. Před třiceti čtyřmi lety cosi viděla v očích vašeho Gurua. Před třiceti čtyřmi lety řekla Nolinimu-da o svém zážitku a já stále tuto vzpomínku opatruji.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Moje konzulární léta.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1998.

Toto je 1151st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Moje konzulární léta, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »