Nemohu jíst maso

Když jsem poprvé navštívil Ericovy rodiče, bylo to v Den Díkuvzdání, a proto se všude jedl krocan. Jeho matka mě prosila, abych ho jedl, ale já jsem zdvořile odmítl.

Potom řekla: „Kdybych byla tvoje maminka, poslechl bys mne?“

Odpověděl jsem: „I kdybyste byla mojí maminkou, neposlechl bych vás. Ostatní vaše žádosti určitě splním, ale maso jíst nemohu. Když jsem za ní přijel s Ericem podruhé, už mě neprosila, abych jedl maso. Ericova maminka byla jako moje skutečná matka. Oslovoval jsem ji tak. Byla na mne tak laskavá. Jmenovala se Caroline Hughesová. Vzala mě do několika obchodů. Kdosi z jejích přátel se jí zeptal: „Kdo je to?“ Velmi statečně odpověděla: „To je můj indický syn.“

Ericův otec byl prakticky chromý. Měl televizor a u svého křesla cosi zmáčknul a televizor se sám zapnul. Řekl jsem: „Jak je to možné?“

Nyní mám stejné dálkové ovládání.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Moje konzulární léta.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1998.

Toto je 1151st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Moje konzulární léta, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »