Nemohu jíst maso

Když jsem poprvé navštívil Ericovy rodiče, bylo to v Den Díkuvzdání, a proto se všude jedl krocan. Jeho matka mě prosila, abych ho jedl, ale já jsem zdvořile odmítl.

Potom řekla: „Kdybych byla tvoje maminka, poslechl bys mne?“

Odpověděl jsem: „I kdybyste byla mojí maminkou, neposlechl bych vás. Ostatní vaše žádosti určitě splním, ale maso jíst nemohu. Když jsem za ní přijel s Ericem podruhé, už mě neprosila, abych jedl maso. Ericova maminka byla jako moje skutečná matka. Oslovoval jsem ji tak. Byla na mne tak laskavá. Jmenovala se Caroline Hughesová. Vzala mě do několika obchodů. Kdosi z jejích přátel se jí zeptal: „Kdo je to?“ Velmi statečně odpověděla: „To je můj indický syn.“

Ericův otec byl prakticky chromý. Měl televizor a u svého křesla cosi zmáčknul a televizor se sám zapnul. Řekl jsem: „Jak je to možné?“

Nyní mám stejné dálkové ovládání.