Nepotřebuji žádný pozemský titul

Jak víte, přijel jsem do USA v dubnu roku 1964. Asi v září nebo v říjnu toho roku mi jeden můj velmi dobrý přítel chtěl s velkou starostlivostí pomoci. Jmenoval se John Kelly. Jeho pomoc spočívala v tom, že mi chtěl zajistit vzdělání na škole „New School“. Řekl mi: „Nikdo tě neocení, nikdo tě nevezme na vědomí, dokud nebudeš mít diplom z New School. V New School se můžeš specializovat na jakýkoli předmět, včetně toho, jak přednášet. Zaplatím ten kurs, takže budeš moci získat diplom.“

Pár dní jsem nechtěl vyhovět jeho žádosti, ale nakonec jsem souhlasil. Vzal mě do New School na zápis. Za stolem seděla žena středního věku a před ní byla dlouhá fronta. Přede mnou bylo asi čtyřicet lidí. Stoupnul jsem si do fronty a po deseti či patnácti minutách jsem ztratil všechnu svoji trpělivost. Řekl jsem: „Bůh mi dal Svůj diplom. Nepotřebuji žádné pozemské vzdělání. To je přespříliš!“

Můj přítel John Kelly měl ke mně upřímnou lítost. Řekl jsem: „Mým cílem není získání titulu. Nepotřebuji ho.“ Tento přítel pracoval jako požárník. Jeho srdce bylo opravdu velké, větší než největší. Později jel do Sri Aurobindova ášramu a strávil tam pět nebo šest let. Nyní už nežije.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Moje konzulární léta.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1998.

Toto je 1151st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Moje konzulární léta, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »