5. Jen falešný duchovní učitel …

Jen falešný duchovní učitel
si myslí a cítí,
že jedině on je dokonalý
a že ostatní duchovní učitelé
jsou falešní.