3. Výborným duchovním Učitelem je ten…

Výborným duchovním Učitelem je ten,
jehož oči jsou přísností
a jehož srdce je odpuštěním.