3. Realizace může být dosaženo …

Realizace může být dosaženo Milostí Boha, milostí Gurua a aspirací hledajícího. Boží Milost je déšť. Guruova milost je semínko. Aspirace hledajícího je pěstování. Hleď, bohatou úrodou je realizace!