5. Guru není tělem…

Guru není tělem. Guru je odhalením a projevením božské Síly na zemi.