Část I — Timur

Timur a žebravý mnich

Velký dobyvatel Timur byl předkem mogulských císařů. Timur znamená „Pán železa“. Byl také známý jako Tamerlane nebo Timur-Lame. V roce 1398 přitáhl se svými vojsky z hlavního města Samarkandu a napadl Severní Indii. Svrhl sultána Dillí a ovládl královské město.

Jednoho dne, během svého tažení do Indie, spatřil Timur žebravého mnicha, jak se velmi zbožně modlí a medituje u paty stromu. Timur sám nebyl duchovní člověk, ale duchovních lidí si hluboce vážil. Byl mnichem natolik dojatý, že mu nabídl dát cokoliv, co si bude přát.

Mnich řekl: „Nic od tebe nepotřebuji.“

Timur se zeptal: „Ale proč?“

Mnich odpověděl: „Protože veškeré mé materiální potřeby naplňuje Bůh. Pod tímto krásným stromem mám úkryt a vodu si mohu nabrat z řeky. Během dne mám slunce, v noci mám měsíc a neustále mám nad sebou širé nebe. Co ještě bych měl potřebovat?“

Timur řekl: „Nemáš žádné peníze!“

Mnich řekl: „Nepotřebuji žádné peníze.“

„Potom tedy prosím přijď navštívit můj palác,“ řekl Timur.

„Necítím žádnou potřebu navštěvovat tvůj palác,“ řekl mnich. „Je pravda, že každé místo má svou vlastní krásu, ale mě zajímá jen vnitřní krása.“

Timur nakonec řekl: „Já jsem císař. Musíš ode mě něco přijmout.“

Mnich řekl: „Potom mi dej něco, co zvýší moji aspiraci a lásku k Bohu.“

Timur byl zmaten. Řekl: „Já nemám žádnou aspiraci. Jak bych ti mohl dát něco, co ji zvýší?“

„Aspirace je jediná věc, kterou potřebuji,“ řekl mnich. „Čehokoliv jiného, co bych od tebe přijal, si nebudu schopen vážit, ani to použít.“

Timur řekl: „Ne, musíš mě požádat o něco jiného. Protože nemám nic, co by zvýšilo tvoji aspiraci, dej mi další příležitost, abych ti mohl něco nabídnout.“

Mnich nakonec souhlasil. Řekl: „Dobře. Když medituji, občas tady létají mouchy a obtěžují mě. Mohl bys jim v tom zabránit?“

Císař se nějakou chvíli pokoušel odhánět mouchy od mnicha, ale mouchy přilétaly znova a znova. Nakonec císař zvolal: „To je nesplnitelný úkol! Jak bych tohle mohl dokázat?“

Mnich mu řekl: „Ach, ty jsi ale skutečný císař, jen co je pravda! Nedokážeš mě ochránit ani před mouchami. Přesto ses ještě před chvíli chlubil svým bohatstvím a mocí.“

Timur byl hluboce pokořen. Přestal vyrušovat zbožného mnicha a odešel.

Timur v Indii nezůstal. Poté, co si ji podmanil, se vrátil do Samarkandu s velkým bohatstvím a s mnoha dovednými řemeslníky. Všichni velcí mogulští císaři pocházeli z Timurova dvora. Byli stateční i vzdělaní. Každý mogulský císař považoval Samarkand za domov svých předků.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Mogulští císaři.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2001.

Toto je 1368th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Mogulští císaři, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »