Statečnost nosiče vody

Jednou bojoval císař Humajun v hrozné bitvě proti svému nepříteli, lstivému afghánskému náčelníkovi Šer Šachovi. Bitva se odehrála u Čausy, blízko Benáresu. Šer Šachova armáda byla mimořádně silná a početně převyšovala Humajunovu armádu. A co bylo horší, k silám nepřítele se připojili dva zrádní Humajunovi bratři, Kamran a Hindal, protože je ovládala touha svrhnout Humajuna a zmocnit se království.

  Když Humajunova armáda ustupovala, císařův kůň uklouzl a spadl do řeky. Kůň se utopil a Humajun byl těžce zraněn. Humajun se ve vzdouvající vodě bezmocně zmítal.

  Katastrofální situaci císaře zpozoroval nosič vody, bhisti, jménem Nizam, pokorný člověk náležející k nízké kastě, a vykřikl: „Bojím se o císařův život! Jeho poddaní ho obdivují a zbožňují jako spravedlivého a vznešeného císaře. Jestli se utopí, ztratíme naši jedinou naději na lepší a osvícenější život. Je jasné, že je zraněný a nedokáže se sám zachránit. Je na mně, abych ho zachránil.“

  Nosič nafoukl svůj vak na vodu z buvolí kůže a statečně se vrhl do řeky. Doplaval k císaři, podal mu vak a prosil ho, aby se ho pevně držel, že s ním přeplave řeku. Oba muži se drželi vaku a nosič vody chránil zraněného císaře, dokud se nedostali na druhý břeh.

  Císař byl velice dojat oddaností a odvahou nosiče vody. Řekl: „Přišel jsi a zachránil můj život. Teď jsem bezmocný, ale slibuji ti, že až se vrátím do Agry a znovu usednu na trůn, předám ti na jeden den vládu. Věř mi, to je můj slavnostní slib. Ty nejsi pouhý nosič vody. Ty jsi zachránce mogulského císaře Humajuna.“

  Nosič vody Nizam byl ohromen. Padl k nohám císaře a zvolal: „Prosím, já jsem neočekával žádnou odměnu. Mojí jedinou odměnou je tvoje bezpečí.“

  Avšak Humajun trval na svém: „Ty, nosič vody z nízké kasty, jsi prokázal velikou věrnost a lásku ke svému císaři, kdežto z mých vlastních bratrů se stali zrádci. Vždy k nim budu laskavý a odpustím jim, protože jsem to slíbil svému otci, když byl na smrtelné posteli. Ale ty si zasloužíš jako jediný můj poddaný trůn na jeden den. Nezasloužíš si jenom trůn, ale také moji nekonečnou vděčnost. Všichni poddaní by tě měli obdivovat a zbožňovat za tvoji hrdinnou statečnost.“

  Císař dodržel svůj slib a Nizam na jeden den usedl na trůn císaře Indie, kde vydával příkazy a činil krátkodobá rozhodnutí.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Mogulští císaři.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2001.

Toto je 1368th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Mogulští císaři, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »