Kdo přináší horší smůlu?

Jednoho dne se Akbar brzo zrána setkal s jedním ze svých poddaných. Později toho dne se stala jedna nešťastná věc. Když císař snídal, snědl pramen vlasů, který byl v jeho jídle. Císař řekl, že tohle se stalo proto, že viděl toho muže a že chce, aby ten člověk byl potrestán. Někteří lidé na císařově dvoře souhlasili, že ten muž přináší velikou smůlu. Akbar řekl: „Potom by měl být pověšen.“

  Nebohý muž měl být oběšen následujícího dne. Věděl, že o jeho zoufalé situaci ví Birbal, císařův dvorní ministr, a proto k němu šel prosit o pomoc. Ministr však řekl: „Císař chce, abys byl zabit. Jak bych si mohl troufnout tě zachránit? To je nemožné!“

  „Ne, ty mě musíš zachránit, musíš mě zachránit,“ žadonil muž.

  „Jak?“ zeptal se dvorní ministr. „Vykonání císařova rozkazu nemohu zabránit.“

  Potom se najednou ministr naklonil a něco zašeptal mužovi do ucha. Následujícího dne přišla chvíle, kdy měl být onen muž oběšen.

  Akbar mu řekl: „Jsi připraven?“

  Muž odpověděl: „Ó Akbare, největší ze všech mogulských císařů, ty říkáš, že jsi měl velmi žalostný osud kvůli tomu, že jsi mě spatřil. Nemohu tedy také já říci, že i já mám velice ošklivý osud po té, co jsem spatřil tebe? Kdybych tě nebyl viděl, nestál bych teď tváří v tvář smrti. Možná jsem ti přinesl smůlu, to je pravda, ale ty jsi v mém životě způsobil horší neštěstí. Ty zůstaneš tady na zemi, ale já musím zemřít. Takže se tě ptám, kdo komu přinesl větší smůlu?“

  Císař řekl: „Prohrál jsem,“ a ten muž byl osvobozen.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Mogulští císaři.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2001.

Toto je 1368th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Mogulští císaři, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »