Vstaň tedy!

První ministr a také ostatní ministři na Birbala žárlili, protože to byl Akbarův oblíbenec.

  Jednoho dne řekl v císařově přítomnosti první ministr Birbalovi: „Právě jsme se s císařem rozhodli, že ti dáme práci. Domníváme se, že jsi schopen tuto práci vykonávat lépe než kdokoli jiný.“

  Ministr se zeptal: „Smím vědět, co je to za práci?“

  „Od nynějška budeš pánem všech psů v celé říši. Budeš jim rozkazovat a oni tě budou muset poslouchat.“

  Ministr ihned řekl: „Jelikož jste mi dali tuto funkci, žádám tě, abys vstal. Jsem pánem všech psů v celé říši, a protože ty také náležíš do této společnosti, musíš mě poslouchat. Vstaň tedy!“

  Akbara Birbalova odpověď velice pobavila.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Mogulští císaři.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2001.

Toto je 1368th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Mogulští císaři, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »