Z téže kasty

Jednou měl jeden z palácových psů hlad, Birbal před něj položil nějaké jídlo a Akbar učinil totéž. Pes se nedotkl jídla, které mu nabídl ministr, ale snědl všechno, co mu dal císař.

  Akbar se zeptal Birbala: „Jak je možné, že ten pes se tvého jídla ni nedotkl, kdežto moje jídlo snědl celé?“

  Ministrova odpověď zněla: „Vaše výsosti, měl byste vědět, že i pes chce být věrný své kastě!“

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Mogulští císaři.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2001.

Toto je 1368th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Mogulští císaři, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »