Birbalova smrt

Birbal patřil mezi devět pokladů Akbarova dvora. Pocházel z chudé brahmínské rodiny, která žila v Trivikrampuru (dnes Tikawanpur) na břehu řeky Džamuny. Třebaže ho všichni znali pod jménem Birbal, ve skutečnosti se jmenoval Mahesdas. Psal také básně pod pseudonymem „Brahma“.

  Díky své moudrosti a důvtipu se stal Akbarovým oblíbeným ministrem a dvorním šaškem. Byl také vynikajícím vojákem a správcem.

  Když Akbar založil svoji vlastní víru, Din-e-Elahi, která spojovala muslimskou a hinduistickou víru, byl mezi novými věřícími jen jediný hidnuista — Akbarův opravdový přítel a stoupenec — Birbal.

  Birbal našel svoji smrt v bitvě při tažení do Afgánistánu. Akbara natolik sevřel zármutek, že vykřikl:

  „Birbale, ty jsi nikdy neublížil bezmocným.   Vždycky jsi jim dával všechno, co jsi měl.   Já jsem teď bezmocný, a ty jsi mi přesto nic nezanechal.“

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Mogulští císaři.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2001.

Toto je 1368th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Mogulští císaři, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »