Salimova zrada

Třebaže Akbar s radostí uvítal narození svých synů, každý z nich mu nakonec přinesl zklamání, a ten nejstarší, Salim, ho otevřeně zradil. V době, kdy Akbar vedl válku na jihu Indie, dorazil Salim do Allahabádu a prohlásil se za císaře. Potom se svojí armádou postoupil do Agry.

  Akbar vyslal svého věrného a velice oblíbeného vezíra, či prvního ministra, Abu’l Fazla, aby se Salimem vyjednával Akbarovým jménem, ale Salim přikázal svým mužům, aby učence–prvního ministra přepadli a zavraždili. Salimovi muži mu potom poslali Fazlovu hlavu na důkaz, že splnili rozkaz.

  Akbarův zármutek neznal mezí. Rozhodl se, že místo Salima stanoví dědicem nejstaršího Salimova syna, Khusraua. Ženy v rodině však usmířily otce se synem, a Salim přijel do Agry za svým otcem. Akbar mu na tomto setkání posadil na hlavu svůj vlastní turban, a tím stvrdil Salima jako svého dědice.

  Potom svého ctižádostivého syna varoval: „Doufáš, že se staneš po mé smrti císařem; avšak pokud budeš vládnout stejným způsobem, jako jsi jednal doposud, tvoje říše dlouho nepřetrvá.“

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Mogulští císaři.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2001.

Toto je 1368th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Mogulští císaři, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »