Milovník spravedlnosti

Císař Džahangir byl milovníkem spravedlnosti a byl vždy ochoten vyslechnout stížnosti svých poddaných. Poddaní občas posílali své stížnosti oficiální cestou a císař udělal, co bylo potřeba. Občas císař dostával stížnosti neobvyklým způsobem. Před vstupní branou do paláce v Agře visel velký gong. Kterýkoli člověk, který chtěl podat stížnost, mohl přijít a udeřit do gongu. Když ukřivděná strana udeřila do gongu jedenkrát, znamenalo to, že prohrála spor, který měl podle ní dopadnout jinak. Když gong zazněl dvakrát, znamenalo to, že nějaký člověk vždy usilovně pracoval, ale nedostal přiměřenou mzdu. Pokud gong zazněl třikrát, znamenalo to, že byl vykraden něčí dům a hledá se zloděj. A pokud gong zazněl čtyřikrát, stala se někde vražda.

  Císařovi vojáci sledovali, kolikrát člověk přinášející stížnost udeřil do gongu. Potom ihned přivedli toho člověka před císaře a oznámili povahu stížnosti.

  Jednoho dne jistý muž udeřil do gongu čtyřikrát, což znamenalo, že se někde stala vražda. Vojáci se ho zeptali: „Kdo koho zabil?“

  Muž odpověděl: „Někdo zabil mého otce.“

  Vojáci se zeptali: „Kdy byl zabit?“

  „Před čtyřiceti lety,“ odpověděl muž.

  Stráže nevěřily vlastním uším. „Ty chceš trest teprve teď?“

  „Ano,“ řekl muž. „Teprve teď jsem se dozvěděl, že můj otec byl zavražděn. Moje matka mi to řekla dnes ráno.“

  Stráže se zeptaly: „Proč ti to tvoje matka neřekla dříve?“

  Muž řekl: „Protože kdyby mě to byla řekla, zabil by mě jeden z císařových ministrů. Ten ministr zabil mého otce a stále zastává svůj úřad!“

  „Říkáš tedy, že by ten ministr měl být popraven?“ Zeptaly se stráže.

  „Přesně tak,“ odpověděl muž.

  Stráže předvedly muže před císaře a vypověděly jeho příběh. Císař se obrátil ke svému poddanému a řekl: „Musíš vědět, kdo požádal ministra, aby zabil tvého otce. Ten ministr jen vykonal můj rozkaz. Říkáš, tedy, že bych měl být také potrestán?“

  Muž odpověděl: „Něco takového nemohu říci. Ale svého otce jsem neviděl čtyřicet let. Byla to pro mě opravdu tragická ztráta. Během té doby ten ministr vydělal mnoho peněz. Směl bych dostat jednu ministerskou měsíční výplatu jako náhradu za smrt mého otce?“

  Císař řekl: „Jsem připraven ti dát částku odpovídající ministrovým výplatám za čtyřicet let — cokoli vydělal od té doby, co zabil tvého otce. Běž a zjisti od matky přesné datum smrti tvého otce a potom se vrať.“

  Mužova matka zapomněla den, rok, všechno. Ale ten ministr měl záznam. Bylo to jenom třicet pět let. Džahangir předvolal toho muže zpět do paláce, aby mu dal peníze a řekl mu: „Tady mám v ruce ministrovu výplatu a tam je na ministrově těle jeho hlava. Co z toho chceš? Mohu ti dát buď ministrovu hlavu, nebo výplatu, kterou dostal za všechny ty roky.“

  Muž rychle řekl: „Chci ministrovu výplatu, ne jeho hlavu!“

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Mogulští císaři.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2001.

Toto je 1368th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Mogulští císaři, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »