Babar obětuje svůj život

Ještě když byl Humajun ve věku mladého muže, postihla ho vážná nemoc. Jeho stav se den ode dne zhoršoval, až už se zdálo, že smrt je nevyhnutelná. Byli povoláni nejvýznamnější lékaři, ale žádný z nich ho nebyl schopen vyléčit. Všichni shodli no tom, že jeho dny jsou sečteny. Mnoho lidí se modlilo k Alláhovi za jeho uzdravení, ale bezvýsledně.

Potom přišel za Babarem jeden světec a řekl mu: „Pokud učiníš velkou oběť, pokud obětuješ to nejcennější, co máš, potom tvůj syn bude vyléčen.“

Císař se zeptal: „Jakého druhu by měla být ta věc, kterou bych měl obětovat?“

Světec odpověděl: „Vzdej se Kohinooru. Je velmi vzácný.“

Babar však řekl: „Kohinoor patří mému synovi. Co by to bylo za oběť? Musím obětovat něco svého. Mám veliké bohatství a velké království. Avšak nejvzácnější diamant světa, Kohinoor, mi nepatří. Proto ho nemohu obětovat. A i kdybych Kohinoor vlastnil, nešlo by o opravdovou oběť. I kdybych se vzdal veškerého svého majetku a moci – celého svého království – nemyslím si, že by to byla moje nejcennější oběť. Jedině samotný můj život je opravdu nejcennější. Nic mi není dražšího, než můj vlastní život. Humajun je můj nejstarší a nejdražší syn. Jsem připraven kvůli svému synovi vzdát se svého života.“

Poté co domluvil, císař sepjal ruce a modlíce se k Alláhovi třikrát obešel synovu postel. Řekl: „Alláhu, každý mi říká, že když Ti nabídnu tu nejcennější věc, tak Ty laskavě zachráníš mému synovi život. Cítím, že tím nejcennějším, co mám, je můj vlastní život, který Ti mohu nabídnout. Vezmi si tedy můj život namísto života mého syna. Kéž zemřu na jeho místě a on žije dál na zemi. To je má jediná modlitba a nejochotnější oběť. “

Jakmile Babar dokončil třetí kruh, k jeho velkému překvapení Humajun vstal zcela zdráv. Babar však okamžitě smrtelně onemocněl.

Humajun plakal z vděčnosti a z lásky ke svému otci. Řekl Alláhovi: „Můj otec umírá, ale já si navždy budu vážit laskavosti svého otce ke mně a bezvýhradné víry otce ve Tvůj Soucit.“

Alláh vyslyšel Babarovu modlitbu a do tří měsíců Babar zemřel. Takovou lásku dokáže mít pozemský otec ke svému milovanému synovi.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Mogulští císaři.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2001.

Toto je 1368th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Mogulští císaři, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »