1. Absolutno

Žádná mysl, žádná podoba, Já jen existuji;
nyní ustala veškerá vůle a myšlenka;
úplný konec tance Přírody,
jsem Tím, koho jsem hledal.

Říše Blaženosti odhalená, nejzazší,
za poznávajícím i poznaným.
Z odpočinku nesmírného konečně se těším;
sám tváří v tvář Jednomu.

Prošel jsem tajné cesty života;
stal jsem se Cílem.
Neměnná Pravda je odhalena;
já jsem cesta, Duše-Bůh.

Můj duch si je vědom všech výšek,
jsem němý v jádru Slunce.
Neměním nic na čas a skutky;
má kosmická hra je skončena.
Sri Chinmoy, Má flétna, (knižně nevydáno), 2015