34. Božia neprítomnosť a Božia prítomnosť

Ó, Pane, Tvoja neprítomnosť má nesmiernu silu.
Bolesti trpkého zlyhania mi zúria v mysli.
Horúce nože s každým nádychom prebodávajú moje srdce.
Viem, ja viem, som večný slepec.

Ó, Pane, Tvoja Prítomnosť má nesmiernu silu.
Kto hovorí, že moja duša je ochromená temným zúfalstvom?
Večnosť mi sedí pri nohách ako otrok
a Smrť je plačúce dieťa — bezmocné, nahé.
Sri Chinmoy, Má flétna, (knižně nevydáno), 2015