33. Štyri oči

Božie Slzy sú
v pochybujúcich očiach.

Božia Nádej je
v ašpirujúcich očiach.

Boží Úsmev je
v podmanivých očiach.

Ale Boh je
vo všetko dávajúcich očiach.
Sri Chinmoy, Má flétna, (knižně nevydáno), 2015