47. Odhalenie

Moje srdce už nebude vzdychať a plakať.
Moje dni a noci sa rozplynú v Božom Svetle.
Nad ťažkou prácou života, moja duša
je ohnivý vták, lietajúci v Nekonečnosti.

Spoznal som Jediného a Jeho tajnú Hru
a prešiel som cez more sna nevedomosti.
V súzvuku s Ním sa hrám a spievam;
mám zlaté Oko Najvyššieho.

Napil som sa zhlboka Nesmrteľnosti.
Som koreňom aj vetvami nesmiernej rozsiahlosti.
Spoznal som a uvedomil som si svoju Podobu.
Najvyšší a ja sme jedným, všetko vydržíme.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Má flétna.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 11th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Má flétna, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »