50. Keď

Keď raz Mier zaspieval,
môj svet sa stal Svetlom môjho Otca.

Keď raz Láska zaspievala,
môj svet sa stal Blaženosťou môjho Otca.

Keď raz pravda zaspievala,
môj svet sa stal Výškou môjho Otca.
Sri Chinmoy, Má flétna, (knižně nevydáno), 2015