51. Kde

Kde raz Mier zaspieval,
stal som sa prúdiacou Milosťou môjho Otca.

Kde raz Láska zaspievala,
stal som sa žiarivou Tvárou môjho Otca.

Kde raz Pravda zaspievala,
stal som sa najvyšším Pretekom môjho Otca.
Sri Chinmoy, Má flétna, (knižně nevydáno), 2015