52. Kde je Pravda?

Ó, Pane, kde je Pravda?
“Tam, kde je tvoj Milovaný.”
Kto je môj Milovaný, kto?
“Ten, v Kom je tvoj život plný mieru.”
Sri Chinmoy, Má flétna, (knižně nevydáno), 2015