69. Viera a pochybnosť

Ó, čo je viera a čo je pochybnosť?
Viera je slnko života za hrobom.
Pochybnosť je prehratá bitka vo vnútri, navonok.
Pochybovač kričí: „Mňa nikto nemôže zachrániť.“
Sri Chinmoy, Má flétna, (knižně nevydáno), 2015