13. dubna

Ó Nejvyšší, Tobě nabízím to, čím jsem:
dušeplnou vděčnost svého života.
Ó děti Nejvyššího, vám dávám to, co mám:
svůj život zasvěcené služby a jednoty.