23. dubna

Jméno Pravdy je Vědomí.
Jméno Vědomí je Skutečnost.
Jménem Skutečnosti je Bůh.
Vnitřním jménem Boha je Láska.
Vnějším jménem Boha je Sláva.